+7 812 904-20-41
+7 921 904-20-41

Nokia / Microsoft